Donderdag 24 mei 2018 - Louwman Museum, Den Haag

Partners

Microsoft

“Make no mistake, the GDPR sets a new and higher bar for privacy rights, for security, and for compliance.
And while your journey to GDPR may seem challenging, Microsoft is here to help all of our customers around the world.”

Here more from our security and compliance expert on the Microsoft journey and the GDPR.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bevordert, bewaakt en houdt toezicht op de naleving van de Europese privacywetgeving. Wij leven in een datagedreven wereld. Innovatieve producten en diensten bieden ongekende mogelijkheden en kansen. Maar ook nieuwe risico’s op overtredingen van ons grondrecht op privacy. Vanaf 25 mei 2018 geldt nieuwe Europese privacywetgeving. Deze wetgeving versterkt de privacyrechten van alle Europese burgers, eist meer van organisaties en geeft de Europese privacytoezichthouders stevige bevoegdheden om op te treden.

NOREA

NOREA is de beroepsorganisatie van IT-auditors in Nederland en beheert het register van gekwalificeerde IT –auditors (RE’s). De organisatie heeft ca. 1700 leden en 300 aspirant-leden (d.w.z. IT-auditors in opleiding). Het register geeft aan opdrachtgevers en derden de mogelijkheid om vast te stellen of iemand op grond van zijn of haar opleiding en ervaring heeft voldaan aan de eisen die door de beroepsorganisatie worden gesteld.

Virtual Clarity

Established in 2009, our clients include leading names in the financial services, healthcare, retail and manufacturing industries. Our headquarters are in London and New York. We also have offices in Pittsburgh and Charlotte (US), Amsterdam and Singapore.

Virtual Clarity delivers strategic systems transformations, enabling you to create the right environment for successful business change. Over 60% of our team have held senior executive positions in large enterprises. We have a deep understanding of technology and business implications and what it takes to create sustainable change in an enterprise.

Your technology today is an intricate, complicated and sometimes fragile combination of the past, present and future. Because we understand that complexity, we know how to simplify your journey.

Forcepoint

Forcepoint is ontstaan door het samenvoegen van Raytheon Cyber Products, Websense en Stonesoft, en transformeert de cybersecurity-markt door de aandacht te verleggen naar het belangrijkste onderwerp: het begrijpen van menselijke gedragingen en intenties tijdens de omgang met gevoelige gegevens, waar deze zich ook bevinden. De onbuigzame oplossingen van Forcepoint stellen organisaties wereldwijd in staat om hun medewerkers onverhinderd toegang te geven tot de gegevens en applicaties die zij nodig hebben, waarbij zowel de veiligheid als het voldoen aan wet- en regelgeving maximaal gewaarborgd blijft.

Micro Focus

Micro Focus and HPE Software have joined to become one of the largest pure-play software companies in the world. Bringing together two leaders in the software industry, Micro Focus is uniquely positioned to help customers maximize existing software investments and embrace innovation in a world of hybrid IT—from mainframe to mobile to cloud. We are a pure-play software company focused from the ground up on building, selling, and supporting software. This focus allows us to deliver on our mission to put customers at the center of innovation and deliver high-quality, enterprise-grade scalable software that our teams can be proud of. We help customers bridge the old and the new by maximizing the ROI on existing software investments and enabling innovation in the new hybrid model for enterprise IT.

Arrow ECS

Arrow ECS is een wereldwijde Value Added Distributeur voor het professionele IT reseller-kanaal. Arrow ECS is gespecialiseerd in de levering van enterprise en mid-range IT oplossingen en diensten aan value added resellers, systeemintegratoren en ISV’s. Arrow ECS hanteert hierbij een unieke en innovatieve channel management strategie.

Onze producten zijn afkomstig van grote fabrikanten met topmerken en zorgt voor het succes van onze resellers. Alle producten van nieuwe fabrikanten worden zorgvuldig getest voordat ze ingezet door onze resellers en hun klanten. Ook zorgen we ervoor dat de IT-producten die wij selecteren perfect samen werken en kunnen worden gecombineerd tot krachtige IT oplossingen.

Fortinet

Fortinet is an American multinational corporation headquartered in Sunnyvale, California. It develops and markets cybersecurity software, appliances and services, such as firewalls, anti-virus, intrusion prevention and endpoint security, among others. It is the fourth-largest network security company by revenue.

Duthler Associates

Duthler Associates adviseert op het snijvlak van bestuur, organisatie, recht en ICT. De consultants voeren opdrachten uit van MKB tot enterprise organisaties. Aandachtsgebieden zijn ketensamenwerking en -optimalisatie, standard business reporting (SBR), governance en compliance, privacybescherming, informatiebeveiliging en betrouwbaar elektronisch berichtenverkeer. Duthler Associates kent een juridische, een auditing, een security en een AO/IC deelpraktijk. Consultants bij Duthler Associates zijn nieuwsgierig, hebben een breed blikveld, zijn gericht op oplossingen, kunnen goed met onzekerheid omgaan en zijn gewend te opereren in multidisciplinaire teams.

First Lawyers

First Lawyers is een advocatenkantoor gespecialiseerd in ondernemings- en ICT recht. Deskundig in het oplossen van privacyvraagstukken. Krachtig in het vlottrekken van contractonderhandelingen. Zorgvuldig in het bijstaan van cliënten in procedures voor de rechter. Altijd op zoek naar oplossingen. Voorkeur voor minnelijke regelingen. Zeer effectief in het inzetten van het juridisch instrumentarium dat het Burgerlijk Wetboek nu eenmaal biedt. Zorgvuldig, to the point en met passie.

MYOBI

MYOBI is een derde vertrouwende partij en zorgt ervoor dat het bedrijf en of instelling controle houden over de bedrijfs- en persoonsgegevens.

In het kader van gegevensbescherming en privacy worden bedrijven en instellingen geconfronteerd met ketenaansprakelijkheid, omdraaien van bewijslast en verstrekkende sanctiebevoegdheden van toezichthouders. MYOBI faciliteert bedrijven en instellingen met smart contracting, demonstrate compliance, normenkaders, inzicht geven in hoeverre verbonden partijen voldoen aan de gemaakte afspraken. Ook als het onverhoopt toch misgaat is er mediation om escalatie minimaal te houden.

SBR Powerhouse

SBRPowerhouse heeft het SBC accounting- en managementsysteem ontwikkeld. Het systeem geeft invulling aan regelconforme ordening en indeling waarmee verbindingen worden gelegd tussen wet, organisatie en ICT. Het gebruik van het systeem krijgen bedrijven en instellingen overzicht en inzicht in het verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsgebied van de organisatie. Met het systeem kan niet alleen de organisatiestructuur en verbonden partijen in kaart worden gebracht maar ook invulling worden gegven aan de privacyaccounting en andere (wettelijke) vereisten ten aanzien van governance, compliance en goed bestuur.

Europe Compliance

Europe Compliance is een bedrijf dat gespecialiseerd is in management services. Zij verzorgt het opbouwen en onderhouden van verwerkingenregisters, datalek- en de onderzoeksboekhouding van bedrijven en instellingen. De professionals zijn opgeleid om met degelijk efficiënt gereedschap te werken.

Risk & Compliance Platform Europe

De website van het Risk & Compliance Platform Europe is live sinds 2014. De website is op dit moment een zestalig (Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans en Pools), grensoverschrijdend interactief platform voor alle professionals die werkzaam zijn op het gebied van risk en compliance, zowel in de financiële wereld als ook in de corporate omgeving als in de publieke sector.

Niet alleen de risk en compliance managers zelf behoren tot onze doelgroep, maar ook general en business managers, die in hun dagelijkse werkzaamheden geconfronteerd worden met de toegenomen risico’s en de toegenomen regeldruk van zowel nationale als internationale overheidsinstanties en toezichthouders.